Kongreye Katılım

Kongreye bildiri ile katılım için kongre web sitesinde yayınlanacak olan yazım formatına ve bildiri konularına uygun özetin 28 Ekim 2016 tarihine kadar Kongre Sekreterliği’ne e-mail yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Tam metin bildiriler için yazım kuralları kongre web sitesinden ayrıca yayınlanacaktır.

İzleyici olarak katılım için Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek koşullarda kayıt yaptırılabilecektir.

Kongre’nin dili Türkçedir.

Kongre Takvimi

Sponsorlar

 

Detaylar için tıklayın…