9 Ocak 2018 Salı günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nde, 1/100.000 ölçekli İstanbul çevre düzeni planı revizyonu ve 1/25.000 nazım imar planı kapsamında bir toplantı düzenlendi. AGÜB olarak, özellikle büyükşehirler için agrega kaynak planlaması yapılmasının gerekliliği vurgulandı. Toplantıda ayrıca aşağıdaki konuların değerlendirmesi yapıldı.
-Mekansal gelişme eğilimleri
-Sektörel ilişki ve kümelenme eğilimi
-Ulaşım, lojistik ve depolama
-Plan çalışmalarından beklentiler

beylikdüzü escort
ankara escort
bostanc escort bostanc escort maltepe escort maltepe escort kartal escort pendik escort pendik escort pendik escort kadky escort kadky escort tuzla escort tuzla escort ataehir escort ataehir escort beylikdz escort
maltepe escort