İBB İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLANTI (22 EYLÜL 2014)
Maden Kanunu gereği illerde madencilik faaliyetlerine kısıtlama getirilecek alanların belirlenmesi çalışmaları, ülke çapında birçok ilde tamamlanmış ancak, özellikle İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi nüfusun ve planlamaların yoğun olduğu büyük şehirlerde halen sürmektedir. Bu konuda İstanbul’da yapılan çalışmaların sekreteryası Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Çalışmaların geldiği nokta itibariyle bilgi almak, sektör adına bu çalışmada önemli konuları kendilerine iletmek üzere Daire Başkanı Sn. Gökhan YILMAZ ‘ dan randevu alınarak, kendisi ile görüşülmüştür. Daire Başkanlığı olarak konuya yakın ilgi gösterilmiş ve konuya ilişkin hazırlanacak bir raporun kendilerine sunulmasını istenmiştir. Agrega Üreticileri Birliği olarak hazırlanan rapor 22 Eylül 2014 tarihinde yapılan toplantıda Daire Başkanlığındaki toplantıda yetkililere sunulmuştur. İstanbul’un agrega kullanımı, bu ihtiyacın karşılandığı bölgeler, yakın gelecekte İstanbul’un agrega ihtiyacı konusundaki projeksiyon, alternatif agrega kaynakları vb.. çalışmanın yer aldığı rapor ekte verilmiştir.