KONU : Türkiye Madencilik Meclisi Toplantı Raporu
TARİH/ SAAT : 13 Ekim 2014 / 14.00 – 17.00
YER : TOBB Ankara, Sosyal Tesisler, Şefik Tokat Toplantı Salonu
DAĞITIM : Türkiye Madencilik Meclisi Üyeleri ve Diğer Katılımcılar
TOPLAM KATILIM : 36 Kişi
Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı Meclis Başkanı Sayın İsmet Kasapoğlu’nun başkanlığında 13 Ekim 2014 tarihinde Birliğimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı çerçevesinde aşağıda yer alan önceden belirlenen gündem maddeleri hakkında bilgi alınmış ve meclis üyelerinin değerlendirmeleri ile toplantı sona ermiştir.
Soma kazası sonrasında gündeme gelmiş olan iş güvenliği ile ilgili konuları göz önüne alarak kanunda yapılması önerilen değişikliklerin içinde yatırımcıyı da koruyacak ve madencilik yatırımlarının önünü kapayan değil açan yaklaşımların da olmasının gerekliliğinin hazırlık toplantıları aşamasında dile getirildiği fakat yasa değişikliğinde buna yönelik önemli bir değişikliğin olmadığı belirtilmiştir.
Gündem :
1. “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un madencilikle ilgili hususları
2. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan Yönetmelik ve Genelgeler:
a) Orman Kanununun 16.Maddesi Uygulama Yönetmeliği
b) 2014/1 Sayılı Genelge (Biyolojik Çeşitlilikle ilgili)
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanmış olan yönetmelik Taslakları:
a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı ile ilgili görüş, değerlendirme ve teklifler
b) Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı ile ilgili görüş, değerlendirme ve teklifler
4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan 3213 sayılı Maden Kanununda Değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile ilgili görüşler
5. Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslakla ilgili görüşler
6. 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun ve Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik Konusunda yapılan çalışmalar.
Toplantı raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.