Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Genel Kurulu 21 Ekim 2014 tarihinde yapıldı

Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi’ nin 21 Ekim 2014 tarihinde yapılan Genel Kurulunda; Alınan Kararlar ile oluşan Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri aşağıda sunulmuştur. Seçilen Yönetim Kurulunun aynı tarihte yapılan ilk toplantısında Altın Madencileri Derneği Başkanı Sn. Ümit AKDUR Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir.
Genel Kurulda alınan kararlar ile bugün itibariyle oluşan yönetim ve denetim kurulu üyeleri
1. Genel Kurulda Alınan Kararlar
 Bütçe tasarısında belirlenen giderlerin karşılanabilmesi için Tüzüğün 9.1 maddesinde belirtilen üye aidatlarının arttırılması ve 9.2 maddesinde belirtilen kurucu üyeler dışındaki üyeler için giderlere katkı paylarının arttırılması için Yönetime Kuruluna yetki verilmiştir.
 Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği’nin kuruluşundan günümüze kadar görev üstlenen Sn. İsmet KASAPOĞLU, Sn. Dr. İhsan BOZDOĞAN, Sn. Yener CANDER ve Mehmet Yunus ŞAHİN’ in Tüzüğün 8 inci maddesi uyarınca Onursal Üyeliği Genel Kurulca kararlaştırılmıştır.

2. Birliğin Yönetim ve Denetleme Kurulları Asıl Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu

1. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
2. İç Anadolu Madenciler Derneği
3. Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği
4. Altın Madencileri Derneği
5. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
6. Türkiye Madenciler Derneği
7. Ege Bölgesi Madenciler Derneği

Denetleme Kurulu

1. Hasan Hüseyin KAYABAŞI (Kurucu Üye)
2. Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi
3. Türkiye Maden – İş Sendikası