Limestone

https://geology.com/rocks/limestone.shtml Limestone is a rock with an enormous diversity of uses. It could be the one rock that is used in more ways than any other. Most limestone is crushed and used as a construction material. It is used as a crushed stone for road base and railroad balast . It is used as an aggregate in concrete. It is fired in a kiln with crushed shale to make cement. Some varieties of limestone perform well in these uses because they are strong, dense rocks with few pore spaces. These

Sevgili Öğretmenler, Öğrenciler ve Veliler,

Bazı şeyler günlük hayatımızda o kadar çok kullanılır ve karşımıza çıkar ki onların önemini fark etmez hale geliriz. İşte agrega da böyle bir şeydir. Agreganın önemi anlatmakla bitmez. İnşaat sektöründe ve birçok sanayide kullanılan kırılmış ve elenmiş taşın (kırma taş) teknik adı agrega’dır. Agrega, modern ve kaliteli yaşam için gereklidir. Ulaşım, rahatlık, güvenlik ve sanayi için çok önemlidir. Taş devrinden günümüze insanların hayatlarında değişmeyen tek şey taş kullanımıdır; üstelik taşa olan ihtiyaç her gün artmaktadır. Bu boyama kitabının amacı çocuklara agreganın önemini, kırma taşın ve kırma kumun kullanıma sunulmadan önce

Taş Ocağı Otel – Çin

Shimao Wonderland Intercontinental The Shimao Wonderland Intercontinental or Songjiang Shimao Hotel, is a unique hotel that is currently under construction in Songjiang, China, 30 miles from Shanghai. It is being built on the site of an abandoned quarry and, notably, features some rooms underwater. The hotel is currently in the design stage; though construction has commenced. It is expected to open in 2015.