30187 – Maden Sahaları İhale Yönetmeliği

21 Eylül 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30187 YÖNETMELİK En erji ve Tab ii Ka yn aklar Ba kan lığın d an : MADEN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve [...]

29417 – Maden Atıkları Yönetmeliği

15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu [...]

page 1 of 2