KGEC HUKUK BÜROSU
(10 Nisan 2015 Tarihli -Maden Hukuku- Konulu Panel)

3213 sayılı Maden Kanunun temel ilkelerini ve sistemini önemli ölçüde değiştiren 6592 sayılı Kanun, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki – Cezai Boyutu, Orman Suçları ve Maden Hukukunda güncel sorun ve gelişmelerin alanlarında uzman bürokrat ve akademisyenlerin sunumları eşliğinde tartışıldığı panel 10 Nisan 2015 tarihinde KGEC Hukuk Bürosu tarafından düzenlenmiştir.

Panel üç oturum halinde yapılmıştır. Panelin karşılama konuşmasını KGEC Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Cengiz KESİCİ yapmıştır. KESİCİ konuşmasında; son yılarda mevzuatın madenci aleyhine geliştiğini bunun tersine çevrilmesinin mümkün olduğunu ancak bunun için sistemli bir çalışma gerektiğini belirtmiş ve panelin amacının bu konuda farkındalık yaratarak madenci, akademisyen ve bürokratlar arasındaki etkileşimi güçlendirmek olduğunu ifade etmiştir.

Panelin birinci oturumunda genel olarak 6592 sayılı kanun el alınmıştır. Oturum başkanlığını AGÜB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şevket KORUÇ yapmıştır. KORUÇ konuşmasında; agrega sektörünün önemini vurgulamış, olumlu mevzuatın değişikliklerinin sektöre önemli katkı yapacağını belirtmiş ve bu sebeple mevzuat değişikliklerinin önemine vurgu yapmıştır. KORUÇ devamında sözü Doç. Dr. Gül ÜSTÜN ve KGEC Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Erhan EGEMEN’e vermiştir. Her iki konuşmacı da 6592 sayılı kanunun getirdikleri ve uygulamaya etkilerini detaylı olarak anlatmışlardır. Av. Erhan EGEMEN özellikle kanunun, ruhsat sahalarının taşınmasını öngören hükmünün Anayasaya aykırı olduğunu ve bunun açılacak davalarda defi yoluyla öne sürülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Oturum soru-cevap ve sunumlar üzerine tartışma ile sonuçlanmış bu kısımda özellikle 2012/15 sayılı genelge ele alınmıştır. Doç. Dr. Gül ÜSTÜN tarafından genelgenin yok hükmünde olduğu; Av. Erhan EGEMEN tarafından ise İdare Mahkemelerince genelgenin dikkate alınmadığı ve madenciler lehine değerlendirme yapıldığı ifade edilmiştir.

Panelin ikinci oturumunda orman izinleri konusu ele alınmış oturumun başkanlığını Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan SÖKMEN yapmıştır. SÖKMEN konuşmasında; 2012 yılından bu yana gelişen süreçte madencilerin bir cendere içine sokulduğunu ve bu durumun sektörü adeta durma noktasına getirdiğini ifade etmiştir. SÖKMEN devamında sözü Orman Genel Müdürlüğü İzin İrtifak Daire Başkan Yardımcısı Ahmet ÇELİK’e vermiştir. ÇELİK konuşmasında; genel olarak orman izinlerinden, uygulamada yaşanan sorunlardan ve mevzuat çerçevesindeki çözüm yollarından bahsetmiştir. Soru-cevap ve sunum üzerine tartışma kısmında özellikle 2012/15 Sayılı Genelge, 2014/1 Sayılı Genelge ve Orman Kanunu 16.Madde Yönetmeliği tartışılmıştır. ÇELİK; İzin İrtifak Dairesince 2012/15 sayılı genelge uygulamasında Başbakanlıktan olur almış ruhsatlarda tekrardan orman izinleri için Başbakanlıktan olur istenmediğini belirtmiştir. 2014/1 Sayılı Genelgenin uygulamaya yansımaları konusunda bilgi vermiş ve önümüzdeki süreçte Orman Kanunu 16.Madde Yönetmeliğinde değişikliğe gidileceği, orman izin bedellerinin düşüleceği ve sahanın çitle çevrilmesi uygulaması yerine daha makul bir uygulamaya geçileceği müjdesini vermiştir.

Panelin öğleden sonraki üçüncü oturumunda maden işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu ile Orman Suçları değerlendirilmiştir. Bölümün oturum başkanlığını Yüce Mermer Genel Müdürü Nejdet KARAKUYU yapmıştır. KARAKUYU konuşmasında; sektörün yaşadığı olumsuzluklara vurgu yapmış ve üst düzey bir maden politikası belirlenmesi gerektiği aksi halde madencilik sektörünün bu haliyle sürdürülebilir olmaktan çıkacağını ifade etmiştir. KARAKUYU sözü İş Güvenliği Uzmanı İnci TÜRKASLAN’a bırakmıştır. TÜRKASLAN konuşmasında; uygulamada yaşanan maden kazalarına örnekler vererek iş güvenliği kapsamında yapılan yanlışları ve alınması gereken önlemleri anlatmış akabinde sözü Doç. Dr. Saim OCAK’a bırakmıştır. OCAK konuşmasında; maden işyerlerinde meydana gelen iş kazaları sonucunda işverenin karşılaşacağı hukuki sonuçlar hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir ve son olarak söz alan Yar. Doç. Dr. Mehmet Emin ALŞAHİN maden işyerlerinde iş kazlarının cezai boyutu ve işverenlerin cezai sorumluluğunu uygulamadan örnekler eşliğinde anlatmıştır. Ayrıca ALŞAHİN madencilerin Orman Kanununa muhalefet sonucundaki cezai sorumluluğu hakkında da bilgiler vermiştir. Sunumlar üzerine somut örneklerle tartışmalar yapılmış ve oturum tamamlanmıştır.

Son olarak -Maden Hukuku- üzerine genel bir değerlendirme yapılmış ve panel plaket töreniyle sona ermiştir.

IMG_2318 IMG_2286 IMG_2172 IMG_2392