Burak Sırali
Selimiye Mh. Atölyeler Sk. No:8 Üsküdar – İstanbul
0216 343 2492
isfalt@isfalt.com
 

İSFALT A.Ş. olarak toplam kalite yönetimi felsefesine uygun çalışmak,
ulusal ve uluslararası standartlarda ürün ve hizmetlerimizle yaşamı kolaylaştırmak,
İstanbul halkının mutluluğuna katkıda bulunmak temel ilkemizdir.

· Çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, toplumumuz, çevremiz ve devletimizin faydasını birlikte gözetmeyi,
· İnsan kaynağımızın mutluluğu ve gelişimi için her türlü eğitim ve desteği vermeyi,
· Öğrenebilen, geliştirebilen, paylaşabilen bir örgüte ulaşmak için çaba göstermeyi,
· Etkili iletişim, katılımcı yaklaşım, yapıcı eleştiri ve takım çalışması anlayışını benimsemeyi,
· Teknik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kalitede sürekliliği sağlamayı,
· Yenilikçi ürün, çözüm ve yaklaşımları destekleyerek, sektörel öncülüğümüzü sürekli kılmayı,
· Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle uzun dönemli bağlarımızı güçlendirmeyi,
· Toplumun gelişimine katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı,
· Her işi daha iyi yapacak bir yöntemin, her işi daha iyi yapacak bir insanın var olduğunu bilerek süreksel gelişimi işimizin bir parçası kılmayı,
· Ürün ve hizmetlerimizde çevreye zarar vermemeyi,
· İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun hareket etmeyi,
· TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek etkililiğini ve etkinliğini süreksel geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Kalite Şartlarını Sağlamayan Her Ürün ve Hizmet İsraftır

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

– İş Sağlığı , Güvenliği ve Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak , gereklilikleri yerine getirmek ;
– İş Sağlığı Güvenliği kurallarını, gerek çalışanlarımız, gerekse çalışma alanımızla etkileşim içerisinde olan ziyaretçi ve vatandaşlarımız için kararlılıkla uygulamak ve denetlemek ;
– Tüm üretim ve faaliyetlerimizde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularında riskleri değerlendirerek, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunu sağlayıcı koruyucu önlemleri almak ;
– Tüm çalışanlarımızı ve bağlı hizmet üreten ya da bu hizmetlerimizi alanları; karşılıklı etkileşimle eğitmek ve sistemlerimizi geliştirmek ;
– Çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların ayrıştırılarak öncelikle geri dönüşüme kazandırılması ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmesinin sağlanması ;
– Çevre kirliliği ve İSG riski oluşturmayan üretim ve iş ekipmanlarını kullanarak, kriterlere uygun yeni teknolojileri kullanarak, teknik donanım ve tesislerimizin ideale ulaşmasını sağlamak ;

LABORATUVAR KALİTE POLİTİKASI

İSFALT Kalite Yönetim ve Ar-Ge Müdürlüğü Merkez Laboratuvarımızın;

Kalite Politikası; çalışmalarını, güncel Ulusal ve/veya Uluslararası standart veya tanımlanmış deney metotlarına göre, iyi mesleki teknik uygulama şartlarını sağlayarak mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara uygun ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak sürdürmektir.

Hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile deney metot ve standartlarına uygun, en ileri teknolojik deney cihazları kullanmak, müşterilerden gelen deney taleplerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak, deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanmak, ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir.

Amacı; Kalite Yönetim Sistemini, tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri ortadan kaldırmaktır. Bu kapsamda tüm laboratuvar personelinin; TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış dokümanları öğrenmeleri, benimsemeleri ve deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

Haziran 2012