Değerli Sektör Temsilcileri ve Sektör Tedarikçilerimiz

Agrega Üreticileri Birliği olarak, agrega üretim sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıların çözüm süreçlerinde sektörü bir araya getirmek, bu süreçte sektörün ihtiyacı olan çözüm önerilerini yetkili kurum ve kuruluşlar nezdinde dile getirmek, çözümler üretilmesini sağlamak ve tüm bu çalışmalar için ülke genelinde sektörün aktif olan bütün bileşenlerini bir araya getirmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu görevini üstlenmiş bulunmaktayız. Kuruluşumuz ve faaliyete başladığımız 2002 yılından beri bu doğrultudaki çalışmalarımız ile, sektörün bağlı olduğu tüm devlet kurumlarında, AGÜB sektör temsilcisi olarak kabul edilen bir kurum haline gelmiştir.

Ülkemiz madencilik sektörü içerisinde belki de en sıkıntılı alt birimi olan agrega üretim faaliyetleri, Maden Kanunu kapsamına alındığı 2004 yılından bu yana neredeyse yazboz haline gelerek her gün yeni bir düzenlemenin yapıldığı yasal düzenlemeler ve çevresel duyarlılık adı altında madenciliğin bazı gerçeklerini göz ardı eden yaklaşımların getirdiği baskılar ile adeta yasaklanması istenen bir faaliyet haline gelmiştir. Oysa ki, merkezi yönetim tarafından alınan kararlar ile bir anlamda yeniden inşa edilen bir ülke konumuna gelen ülkemizde, kentsel dönüşüm, otoyol, hızlı tren, köprü, kamu binaları ve bunlara bağlı sanat yapıları gibi projeler için mevcut üretim miktarlarını katlayacak agrega ihtiyacı düşünüldüğünde, önemli bir tezat ortaya çıkmaktadır. Bu noktada agrega madenciliğinin kısıtlanması yerine etkin madencilik kuralları ve gelişen teknoloji kullanılarak çevresel etkileri minimize eden yöntemler ile bu sektörün ülke ihtiyaçlarını karşılaması desteklenmelidir.

Bu doğrultuda Agrega Üreticileri Birliği olarak değişik tarih ve yerlerde tekrarladığımız, “Sektör Toplantıları” nı bu kez Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren agrega üreticileri ve bu sektöre tedarik sağlayan firmaların katılımı ile gerçekleştirmeyi planladık.

11 Mayıs 2015 (Pazartesi) tarihinde Saat 13.00 de Çorlu HİLTON GARDEN INN Otel’ de düzenleyeceğimiz toplantıya Maden İşleri Genel Müdürlüğü, çözüm ortağımız KGEC Hukuk Bürosu ve tedarikçi üye firma yetkililerinin katılacağı, program detayı ekte verilen toplantıya katılmanız, sektörümüzün hem genel hem de bölgenize yaşanan sıkıntılarının tartışılması, bu konuda merkezi otorite nezdinde yapılacak çalışmaların belirlenmesi açısından bizlere vereceğiniz destek ve katkı anlamında son derece önem arz etmektedir.

LCV : Katılım teyidi için 0216 545 82 00 nolu telefon yada info@agub.org.tr (Mahir Taylan KÖYLÜOĞLU) bilgi veriniz.

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Mesut ERKAN
Agrega Üreticileri Birliği
Genel Sekreter

Leave a Comment