Doküman No:  TS 706 EN 12620
Kabul Tarihi: 2.4.2003
İhtisas Kurulu: Maden Hazırlık Grubu
Döküman Tipi: ST
Yürürlük Durumu: U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Standardın Adı(Türkçe): Beton Agregaları
Standardın Adı(İngilizce): Aggregates for concrete
Türü : Özellik
Türkçe Kapsam: Bu standard, beton yapımında kullanılmak amacıyla, doğal, imal edilmiş veya geri kazanılmış malzemelerin ve bu malzemelerin oluşturduğu karışımların işlenmesi suretiyle elde edilen agregaların ve taşunlarının özelliklerini kapsar.
İngilizce Kapsam: This standard specifies the properties of aggregates and filler aggregates obtained by processing natural, manufactured or recycled materials and mixtures of these aggregates for use in concrete
Yerini Aldığı: TS 706:1980:;
Yararlanılan Kaynak: EN 12620:2002
Uluslararası Karşılıklar: EN 12620 – -;BSI EN 12620 – -;
Tercüme Edildiği Standart: EN 12620;
Ics: 91.100.30-Beton ve Beton Ürünleri;
91.100.15-Mineral Malzeme ve Ürünler;
Atıf Yapılan Standardlar: TS EN 196-21; TS 10088 EN 932-3; TS EN 932-5; TS 3530 EN 933-1; TS 3814 EN 933-4; TS EN 933-7; TS EN 933-8; TS EN 933-9; TS EN 933-10; TS EN 1097-1;TS EN 1097-2; TS EN 1097-3; TS EN 1097-6; TS EN 1097-8; TS EN 1097-9; TS EN 1367-1; TS EN 1367-2; TS EN 1367-4; TS EN 1744-1; TS 1225 ISO 565;  
cen/cenelec: CEN
Dili: tr
Uygulama Durumu: Yürürlükte-ihtiyari (Voluntary Standard)
Direktif : 89/106/EEC
Sayfa Sayısı: 0
Fiyatı:  8.000.000 T.L
Açıklama:  Maden

 

beylikdüzü escort
ankara escort
bostanc escort bostanc escort maltepe escort maltepe escort kartal escort pendik escort pendik escort pendik escort kadky escort kadky escort tuzla escort tuzla escort ataehir escort ataehir escort beylikdz escort
maltepe escort