AGÜB | AGREGA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
Batı ülkelerinde tüm üretim sektörlerinin yaptığı gibi, başta inşaat sektörü olmak üzere çeşitli kullanım amaçlarına yönelik Agrega üreticileri, sektörde standardizyonu ve kaliteyi yaygınlaştırarak, yerel yönetimler ve kamuyla yaşanan sorunların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla bir çatı altında toplanarak “Agrega Üreticileri Birliği “ ni kurmuşlardır. Ülkemizde de özelikle madencilik sektörünün yaşadığı bürokratik sıkıntılara ve çevresel baskılara, Agrega üretimindeki hukuki statü sıkıntılarının eklenmesi sonucu karmaşa oluşmuştur. Coğrafi dağınıklık, verimsiz üretim kapasiteleri, gereksinim farklılıkları, işletmecilerin kendine ileriye dönük hedefler koyamaması ve Agrega üreticilerinin kurumsallaşma yoluna gitmemiş olması bu ihtiyacı ertelemiştir.

Bu nedenlerle Agrega Üreticileri Birliği, kuruluş işlemlerini 12 Aralık 2001 tarihinde tamamlamış ve yurt genelinde örgütlenmeyi hedefleyen bir meslek örgütü statüsünde, Mehmet Kozikoğlu, Mehmet Mesut Uzal, Cihangir Koca, Serdal Adalı, Cüneyt Ertuğrul, Bahri Zühal, Aziz Yağanoğlu, Necmi Çakıcı, Jean Pierre Le Boulicaut, Tayfun Öneş, Osman Üçüncü tarafından kurulmuştur.

Birliğimizin temel hedefi; deprem kuşağında yer alan yurdumuzda Agreganın önemini vurgulanarak standartlar ile sektörü ilgilendiren yasal düzenlemelerin yapılmasında öncülük etmek, sektörün içinde bulunduğu bürokratik karmaşıklığı giderecek girişimlerde bulunmak, sektör firmalarının üretimde karşılaştıkları teknik ve hukuki sorunların çözümüne katkıda bulunmak, çevreye saygılı ve kaliteli Agrega üretimine teşvik etmektir. Birlik, üyelerinin öncelikle yasal hükümlülüklerini yerine getirmiş, ruhsat ve izinleri alınmış, TSE Belgeli, çevre bilinci olan ve gerekli çalışmaları yapan kuruluşlar olmasını dikkate almaktadır. Bu tür kriterleri eksik olan kuruluşlara gereken teknik desteği ve eğitimi vermek ve böylece sektörde standardın yükselmesini sağlamak kuruluşumuzun en önemli amaçlarındandır.

Sektördeki olumsuzluklara, yaşanan ekonomik problemler neden olmaktadır. Madencilik sektörü özelikle günümüzdeki hukuki statü karmaşası ve bürokratik engeller nedeniyle, gelişmekten öte gerileme noktasına gelmiştir. Maden kanunundaki kısıtlama ve yasaklamalar ağır ve uzun süre alan, şüpheci, gerçeklerden uzak bürokratik işlemler ve romantik çevresel baskılar bu durumun başlıca nedenleridir. Tüm bu sorunların çözüme kavuşması için platform oluşturmak ve birlikte hareket etmek gerekliliği birliğimizin kuruluşunu sağlamıştır. Yasal zeminde, bize bürokrasi ile olan sorunlarımızı çözme yollarını aramak, sektörümüzün toplum ve çevre görüşleri çerçevesinde çözüm üretmek başlıca hedefimizdir. Ülkemizin yaşadığı ağır kriz sonrasında piyasada canlanma ile birlikte artmasını umutla beklediğimiz talepler ve mevzuatlardaki bazı değişikliklerle, yaşadığımız sorunların da bir ölçüde rahatlayacağını ümit etmekteyiz. Hem yasal hem de mali açıdan ileriye güvenle bakılabilecek bir ortamda sektörün kendi içinde bir düzene ve rehabilitasyona yönelmesi kaçınılmazdır.