Doküman No:  TS 706 EN 12620
Kabul Tarihi: 2.4.2003
İhtisas Kurulu: Maden Hazırlık Grubu
Döküman Tipi: ST
Yürürlük Durumu: U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Standardın Adı(Türkçe): Beton Agregaları
Standardın Adı(İngilizce): Aggregates for concrete
Türü : Özellik
Türkçe Kapsam: Bu standard, beton yapımında kullanılmak amacıyla, doğal, imal edilmiş veya geri kazanılmış malzemelerin ve bu malzemelerin oluşturduğu karışımların işlenmesi suretiyle elde edilen agregaların ve taşunlarının özelliklerini kapsar.
İngilizce Kapsam: This standard specifies the properties of aggregates and filler aggregates obtained by processing natural, manufactured or recycled materials and mixtures of these aggregates for use in concrete
Yerini Aldığı: TS 706:1980:;
Yararlanılan Kaynak: EN 12620:2002
Uluslararası Karşılıklar: EN 12620 – -;BSI EN 12620 – -;
Tercüme Edildiği Standart: EN 12620;
Ics: 91.100.30-Beton ve Beton Ürünleri;
91.100.15-Mineral Malzeme ve Ürünler;
Atıf Yapılan Standardlar: TS EN 196-21; TS 10088 EN 932-3; TS EN 932-5; TS 3530 EN 933-1; TS 3814 EN 933-4; TS EN 933-7; TS EN 933-8; TS EN 933-9; TS EN 933-10; TS EN 1097-1;TS EN 1097-2; TS EN 1097-3; TS EN 1097-6; TS EN 1097-8; TS EN 1097-9; TS EN 1367-1; TS EN 1367-2; TS EN 1367-4; TS EN 1744-1; TS 1225 ISO 565;  
cen/cenelec: CEN
Dili: tr
Uygulama Durumu: Yürürlükte-ihtiyari (Voluntary Standard)
Direktif : 89/106/EEC
Sayfa Sayısı: 0
Fiyatı:  8.000.000 T.L
Açıklama:  Maden