1 Ağustos 2017 tarihinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğünde, Maden Bölgeleri Yönetmelik Taslağı hakkında toplantı düzenlendi. Agrega sektörünün temsilcisi olarak taslak hakkındaki görüşlerimiz MİGEM’e sunuldu.