AGREGA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ ÜYELİK KOŞULLARI

A) GENEL KOŞULLAR

Agrega üretimiyle ilgili faaliyette bulunmak.
Agrega Üreticileri Birliği Derneği’nin (AGÜB) (*) amaç ve Ana Tüzük hükümlerini benimsemek ve bunlara uygun davranmak.
Dernekler Yasası’nın ilgili hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.
Üyelik aidatını düzenli ve eksiksiz olarak ödemek (**)
Üye şirketler, Agrega Birliği en fazla iki kişi ile temsil edilmekte olup, bu kişilerin şirketlerinde temsil ve karar yetkisine sahip Yönetim Kurulu Başkanı / Üyesi veya Genel Müdür düzeyinde olmaları tercih edilmektedir.

———————————————————————————————————————————————————-

(*) Agrega Üreticileri Birliği Dernekler Yasası’na tabidir.

(**) Giriş aidatı üye olacak kişi başına 750 TL olup, bir defaya mahsus alınır.

Aylık Üyelik Aidatı temsil edilen şirket bazında 400 TL/ay’dır.

(Yönetim Kurulu Üyesi Firmalar 550 TL/Ay)

BANKA HESAP BİLGİLERİ :
AGREGA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
Akbank – Hasanpaşa / İSTANBUL Şubesi
Şube Kodu: 0235
Hesap No: 0080022
IBAN NO: TR18 0004 6002 3588 8000 0800 22

B) TEKNİK KOŞULLAR

Şirketinilgili yasa ve mevzuata uygun yöntemlerle üretim yapması,
Şirketin TSE standartlarına göre üretim yapması ve TSE İmalata YeterlilikBelgesi olmayanların iki yıl içinde alacağının taahhüt edilmesi
Şirkete ait agrega ocaklarındateknik sorumlu olarak mühendis bulundurulması.
Şirkete ait agrega ocaklarınınçevre teknikleri ve uygulamaları açısından;
Gerekli yasal ve teknik düzeye getirilebilmesi için, “Çevre Denetimi Kontrol Listesi”’nin dikkate alınarak, buna göre düzenleme yapılması (hazırlanacak ve bilahare gönderilecektir.)
Şirkete aitagrega ocaklarında çalışan personelin iş kazalarından korunması ve verimli çalışabilmesi amacıyla önlemler alınması; bunun için “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kontrol Listesi”nin dikkate alınarak, buna göre düzenleme yapılması (hazırlanacak ve bilahare gönderilecektir.)
Teknik personelin,(üretim, kalite-kontrol, taşıma vb.) Birliğin düzenleyeceği kurslara düzenli olarak katılımını sağlamak; üyeliğe kabulden itibaren en geç iki yıl içersinde eğitimden geçirilerek, sertifika almalarını temin etmek.
Birliğin teknik içerikli dergi, kitap, broşür vb yayınlarını düzenli olarak izlemek.
Birliğinçalışma komitelerinin faaliyetlerine katılmak; komite çalışma gruplarında görev almak.

C) ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Şirketin yetkili organının kararıyla üyelik başvurusunda bulunulduğunu ve şirketi temsilen Birlik üyesi olacak kişi veya kişilerin isimlerini belirten, şirket antetli kağıda yazılmış üyelikbaşvuru dilekçesi. (Örnek aşağıda verilmiştir)

ÖRNEK

AGREGA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Derneğiniz tüzüğünü inceledik. Tüzükte belirtilen amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Ekte verilen bilgilerin doğruluğunu, dernek üyeliği için gerekli yasal şartları taşıdığımızı, yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Derneğiniz nezdinde kuruluşumuz/şirketimiz temsilcisi olarak ekte kimlik ve adres bilgileri verilen Sn…………………………………………………………………..……….. atanmıştır.

Gereğini rica ederiz.

…./…../…….

Firma Adı

İmza-Kaşe

Genel Üyelik Taahhütnamesi (Her Üye İçin)…….. Formu indirmek için TIKLAYINIZ…
Üye Giriş Formu (Her Üye İçin)……………………. Formu indirmek için TIKLAYINIZ…
İki Adet Fotoğraf (Her Üye İçin)
Firma hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bilgi dokümanı veya resimli broşür
Üyelik Giriş Aidatı’nın yatırıldığına dair dekont örneği

D) ÜYELİK İŞLEMLERİ
Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinin Birliğe ulaşmasının ardından, Birliğin yetkilendirdiği teknik elemanlarca ocaklar ziyaret edilerek, teknik üyelik koşullarına uygunlukları incelenir. Buna göre hazırlanacak olan Rapor Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
Yönetim Kurulu’nun üyeliği onaylaması durumunda firmaya üyelik kabul bildiriminde bulunularak, üyelik belgesi gönderilir.