22 Aralık 2017 Cuma günü Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Onursal üyemiz Sayın Prof. Dr. Atiye Tuğrul’un katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Madencilik Özel İhtisas Komisyonu doğrultusunda, 11. Kalkınma Planı için hazırlayacağımız Agrega Sektör Raporu’nun ana ve alt başlıkları belirlendi.