18 Şubat 2015 günü yayımlanarak yürürlüğe giren 6592 sayılı kanun ile değişik 3213 sayılı kanunun 13. Maddesine istinaden Ruhsat Bedellerinin Ocak ayının sonuna kadar ilgili idareye yatırılması gerekmektedir. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması halinde 21.925 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içerisinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Aşağıda 2017 Yılı İşletme Dönemi Ruhsat Bedelleri Dağılım Tablosu ve bu bedellerin yatırılacağı Vakıfbank Maden İşleri Şubesinin hesap numaraları bilgilerinize sunulmuştur.