Ege İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen, 3213 Sayılı Maden Kanunu ve 6831 Sayılı Orman Kanunu Uygulama Yönetmeliklerine ilişkin konuları görüşmek üzere Denizli’ de 30 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Madencilik Çalıştayı” na AGÜB’ ü temsilen Ertunç KARADUMAN ve Çağlar TANIN katılmışlardır.

Bilindiği üzere madencilik sektörü zorlu bir süreçten geçmektedir. Bu bağlamda Denizli’de Ege Maden İhracatçıları Birliğinin gerçekleştirdiği Madencilik Çalıştayı sektörün sorunlarını bire bir dile getirmek için çok değerli bir imkan oluşturmuştur. Genel itibari ile Ege bölgesinden mermer firmalarının katılımı ile gerçekleşmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Nevzat Kavaklı, Maden İşleri Genel Müdürü Sadi Civelekoğlu, Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı Adnan Köse, Maden İşleri Genel Müdürlüğü 2A ve 2B işletme ruhsatları koordinatörü Murat Dikmen, Orman Genel Müdürlüğü İzin İrtifak Daire Başkanı İzzettin Yurtoğlu, İzin İrtifak Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Çelik, İzin Sahaları Denetleme ve Kontrol Şube Müdürü Ergün Çetin olmak üzere önemli sayıda personel çalıştaya katılmışlardır.

Çalıştay sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleşmiştir. Birinci oturumda orman kanununun 16. maddesine ilişkin uygulama yönetmeliği ikinci oturumda ise ihale yönetmeliği taslağı üzerinde konuşuldu ve tartışılmıştır. Orman Genel Müdürlüğü İzin İrtifak Daire Başkanı İzzettin Yurtoğlu ileride sahaların kapatma planına göre izinlerin verileceğinden, rehabilitasyonun öneminden bahsetmiştir. Metropollerde yapılan ocak çalışmalarında saha terk edilmeden önce açılan boşluğun hafriyat ile doldurulması gerektiğini fakat merkez dışında nüfusu az olan küçük yerleşim yerlerinde olan sahalarda bu uygulamanın zorunlu olmayabileceğini ifade etmiştir. Kademelerde yaban hayatı hayvanlarının zarar görmemesinin önemli olduğu, diğer ülkelerde bir ocağın nasıl işletileceğinden ziyade nasıl kapatılacağının tasarlandığını dile getirmiştir. Daha sonra çoğunlukla Ege bölgesinden olmak üzere işletmeciler sorunlarını dile getirdiler. İzin müracaatlarına çok geç cevap verildiği,arazi izin bedellerinin çok yüksek olduğu, meşcere haritalarının ormandaki fiili durumu yansıtmadığı, il katsayısının kaldırılması gerekliliği, sınır aşımlarında hapis cezası kaldırılarak idari para cezasına çevrilmesi gerektiği, ağaçlandırma bedeli için alınan paralar ile bir ağaçlandırma yapılmadığı başlıca konuşulan konular oldu. Başbakanlık genelgesinin madencinin sonunu getirdiği sitemi hassasiyetle iletilen sorunlardan bir tanesiydi.

Toplantı hem sektör açısından hem de devleti temsil eden bürokratlar açısından faydalı olmuştur. Toplantıya katılan diğer sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sektörle ilgili görüş alışverişleri yapılmıştır. Çalıştay sonunda komisyon çalışmalarına verdiği katkılardan dolayı Yönetim Kurulu Başkan yardımcımız Sn. Şevket Koruç adına verilen teşekkür belgesi ile AGÜB adına verilen teşekkür plaketi alınmıştır. İlgili fotoğraflar aşağıda verilmiştir.

Saygılarımızla.
AGÜB

30 MAYIS 2015 MADENCİLİK ÇALIŞTAYI NOTLARI 30 MAYIS 2015 MADENCİLİK ÇALIŞTAYI NOTLARI