4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN..

Anadolu topraklarında yaşamış Santa Barbara‘yı koruyucu melekleri
kabul eden madenciler her yıl 4 Aralık‘ı Dünya Madenciler Günü olarak
kutlamaktadır.

Madencilik dünyanın en zor, en meşakkatli ve en riskli uğraşıdır. Günümüz
koşullarında madensiz yaşam düşünülemez. Madencilerin yerin
derinliklerinden bin bir meşakkatle çıkardığı madenler sayesinde
yaşamımız modernleşmekte ve kolaylaşmaktadır.
Kişi başına düşen milli gelir arttıkça, ülkeler daha fazla enerji
ve maden tüketmektedir.

Kişi başına düşen milli gelirimizi 25.000 $ seviyesine çıkarabilmemiz; bu
günkü gelişmişlik düzeyimiz ile kişi başına çıkardığımız 8 ton maden
miktarımızı, 15-20 ton seviyesine çıkarmamıza bağlıdır. Öz kaynaklarını
üretmeyen ve değerlendirmeyen ülkelerin gelişmesi mümkün değildir. Bu
yüzden maden arama ve üretimini arttıracak yatırımların yapılmasını
sağlamalıyız,

Ülkemiz doğal gazda % 99, petrolde % 95, kömürde % 61 dışa bağımlıdır.
Aynı şekilde metal olarak dışa bağımlılığımız kurşun, Çinko ve nikelde
yaklaşık % 100, alüminyumda % 95, altında % 85, bakırda % 77, demir
cevherinde işe % 64 oranındadır.

Her sene enerji üretimi için ithal kömüre 4-5 milyar $, metaller için de 15-
20 milyar $ bedel ödemekteyiz. Öz kaynaklarımızın üretilmesi ile enerjide
dışa bağımlılığımız ve cari açığımız azalacak hatta sıfırlanacaktır. Bu
yüzden madenciliğin gelişmesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve
desteklenmesi gerekmektedir. Keşfedilen her kaynak ve üretime geçirilen
her maden ülkemizin kalkınmasına hizmet demektir, çevre ve insan
sağlığına duyarlı bir üretim anlayışı ile maden zenginliklerimizi ekonomiye
kazandırmalıyız. Unutulmamalı ki biz zengin madenlerimizin fakir bekçileri
olmamalıyız.

Bu vesile ile tüm madencilik camiamızın 4 Aralık Dünya Madenciler gününü
kutluyor, sektörümüze emeği geçen tüm madencilere şükranlarımızı
sunuyor ve bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm emekçileri minnet ve
şükranla anıyoruz.

Agrega Üreticileri Birliği
Altın Madencileri Derneği
Ege Maden ihracatçıları Birliği
İstanbul Maden ihracatçıları Birliği
Türkiye Madenciler Derneği
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği