Agrega Üreticileri Birliği 9.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Nisan 2001 tarihinde Saat: 14.00 te AGÜB merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmıştır.

G Ü N D E M :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Başkanlık Divanının Seçimi.
 3. Saygı Duruşu.
 4. a) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması.
 5. b) 2010 yılı Gelir ve Gider Hesaplarının Genel Kurulun onayına sunulması.
 6. Denetim Kurulu Raporunun okunması
 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası.
 8. 2011 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve 01 Ocak 2011 tarihi itibariyle Yönetim Kuruluna harcama yetkisinin verilmesi
 9. Giriş aidatı ve aidat miktarlarının 2011 yılı için belirlenmesi
 10. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üye adaylarının belirlenmesi.
 11. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi
 12. 2011 yılı Bütçesi ile Çalışma Programının görüşülmesi.
 13. Dilekler ve Kapanış.

Gündem gereği yapılan yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek Üye seçimleri sonucu ilgili kurullar aşağıda verilen liste seklinde oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ
ASİL YEDEK
 1. CÜNEYT ERTUĞRUL
 2. ŞEVKET KORUÇ
 3. CİHANGİR KOCA
 4. ADİL HALİLİ
 5. M. MESUT UZAL
 6. BARIŞ BİLGİN
 7. BEŞİR KEMAL USTAOĞLU
 8. YÜKSEL ÖZYURT
 9. BAHRİ ZUHAL
 10. TEMEL YAZ
 11. YILMAZ KIRDAR
 12. ORHAN KAYA
 13. KENAN KURBAN
 14. CEM SÜREK
 15. BARBAROS ONULAY
 16. İBRAHİM MUHARREM GÖNÜL
 17. ÖZGÜR ÖZTÜRK
 18. NURİ ÜLGEZEN
DENETİM KURULU LİSTESİ
ASİL YEDEK
 1. HÜSEİN ILGAZ
 2. TAMER GEZBUL
 3. MELİH ÇELİKKOL
 4. TURAN ÖZYURT
 5. İSMAİL HALEZEROĞLU
 6. ÖMER GÜL

Genel Kurul Toplantısı sonunda yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn.Cihangir KOCA,

Yönetim Kurulu Bşk Yardımcılığına Sn. Barbaros ONULAY,

Muhasip Üyeliğe Sn. Özgür ÖZTÜRK’ü seçerek Başkanlık Divanını oluşturmuşlardır.

Yeni dönemde Yönetim Kuruluna başarılar dileriz.