Taşocakları Nizamnamesi

1 Rebiülevvel 1319 – 6 Haziran 1317 BİRİNCİ FASIL (Birinci Bölüm) Ahkamınu umumiye (Genel Hükümler) Madde 1- Ocaklar somaki ve alçı ve kireç ve çakmak ve kaldırım ve değirmen ve litoğrafya [...]