KONU: FİLTRE PRESS

YER: AKÇANSA AGREGA TESİSİ KEMERBURGAZ 

TARİH: EKİM 2015

FİLTRE PRESS

FİLTRE PRESS ÇALIŞMA PRENSİBİ
Agrega tesislerinde yıkama ünitesinden çıkan çamurun susuzlaştırma işlemine tabii olmasından, katı ve suyun ayrışması aşamasına kadar devam eden proses kademesi filtrasyon olarak tanımlanır. Filtre presin genel çalışma prensibi; sulu çamurun yüksek basınçlı pompa ile filtre prese beslenmesi ile başlar. Beslenen çamur filtre pres plakaları arasında birikmektedir. Plakalar arası boşluk dolana kadar bu işlem devam eder. Plakalar üzerindeki bez süzme işlemi gerçekleştirmektedir. Katı madde bez yüzeyinde tutulurken sıvı faz bezden geçerek plaka yüzeyindeki deşarj deliklerinden sistemden ayrılır. Süzülme işlemi bittikten sonra sıkıştırılan piston açılır ve katı madde uzaklaştırılır.

FİLTRE PRESS SAHA UYGULAMASI
Yıkama işlemleri sonucunda ortaya çıkan atıklar bir çok olumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu proses sayesinde; açığa çıkan atığın filtre pres aşamasından sonra taşınabilir hale gelmesi, bakım-onarım maliyetlerinin azalması, çevresel ve iş güvenliği açısından oluşabilecek olan risklerin önlenmesi, geri  dönüş suyunun sistemde kullanılabilmesi bu uygulamanın üstünlüklerindendir. Bu sayede tesislerde daha az su ihtiyacı oluşmakta, su erişim olanakları kısıtlı olan sahalarda verimlilik açısından oldukça önemlidir. Sistemde kullanılan temiz suyun yıkama esnasında sağladığı üstünlüklerde bu sistemin kullanılabilirliğini arttırmaktadır.