Agrega Üreticileri Birliği olarak sektörün sorunlarını bürokrasiye aktarmaya devam ediyoruz. 7 Kasım 2016 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında, Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin, Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol, Yönetim Kurulu Başkanımız Şevket Koruç, Yönetim Kurulu üyelerimiz Melih Çelikkol ve Mesut Uzal’ın katılımlarıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda İstanbul ve çevresinde sürdürülen agrega madenciliği ve arz talep bilgileri hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Özellikle büyükşehirlerimiz için agrega kaynak planlaması yapılmasının önemi vurgulandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Koruç, gerçekleştirdiği sunumda, 2023 yılında İstanbul’da tüketilecek agrega miktarının 146 milyon ton olacağını söyledi. İstanbul pazarına hizmet eden agrega üreticileri, İstanbul dışındaki kaynaklar ile ilgili bilgiler veren Koruç, İstanbul’a dış kaynaklardan agrega sağlanabilmesinin; İstanbul dışındaki bölgelerde yeterli miktarda kurulu kapasitenin olmaması, İstanbul’daki karayollarının taşıma kapasitelerinin yeterli olmaması, Ambarlı limanının çevresinde yüksek kapasiteli dökme yük depolama alanının olmaması, İstanbul’da dökme yük taşımacılığına yönelik demiryolu ağı ve istasyonlarının olmaması nedenleri ile mümkün olmadığını dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı’nın yapacağı çalışmalara Agrega Üreticileri Birliği olarak katkı sağlamaya hazır olduğumuz iletti.