9 Ocak 2018 Salı günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü’nde, 1/100.000 ölçekli İstanbul çevre düzeni planı revizyonu ve 1/25.000 nazım imar planı kapsamında bir toplantı düzenlendi. AGÜB olarak, özellikle büyükşehirler için agrega kaynak planlaması yapılmasının gerekliliği vurgulandı. Toplantıda ayrıca aşağıdaki konuların değerlendirmesi yapıldı.
-Mekansal gelişme eğilimleri
-Sektörel ilişki ve kümelenme eğilimi
-Ulaşım, lojistik ve depolama
-Plan çalışmalarından beklentiler