25 Kasım 2016 tarihinde, TÜYAP’ta, Maden Türkiye fuarında, İstanbul Sektör Toplantısı düzenlendi. Toplantıya konuşmacı olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü Agrega Daire Başkanı Ahmet Alsaç, İşletme Daire Başkanı Sezai Aydın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Müdür Yardımcısı Aysen Kömürcü ve İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden İlker Toksöz katıldılar. İstanbul ve çevresindeki agrega üreticilerinin de yer aldığı toplantıda, İstanbul’da sürdürülen agrega madenciliği, sorunlar ve çözüm önerileri müzakere edildi.

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 29. maddesinde geçen “I. Grup madenler ve II. Grup (a) bendi madenler için valiliklerce yapılan ildeki planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak maden bölgeleri oluşturulabilir” fıkrasına istinaden İstanbul Valiliği’nin İstanbul’da kısıtlanacak alanlar hakkında yaptığı çalışmanın tamamlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği vurgulandı.

Cebeci bölgesinde faaliyet gösteren agrega üreticilerine yönelik, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, 05.09.2016 tarihinde yayınlanan Mahalli Çevre Kurulu Toplantı Kararlarında belirtilen tedbirlerin, termin süreleri içerisinde alınmadığının tespiti halinde, yaptırımların uygulanacağı dile getirildi.