2 Eylül Çarşamba günü Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde, İstanbul ve Kocaeli bölgesi agrega madenciliği, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Maden İşleri Genel Müdürü Sn. Murat TOPALOĞLU, Genel Müdür Yardımcıları Sadi Civelekoğlu ve Dr.Adnan KÖSE, Agrega Daire Başkanı Ahmet ALSAÇ, Arama Daire Başkanı Doğan TOK, Endüstriyel Mineraller Daire Başkanı Mustafa SEVER ve bazı şube müdürleri, derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Şevket Koruç, Denetim Kurulu üyelerimizden Hüseyin Ilgaz ve İsmail Halezeroğlu katılmışlardır. Toplantı Başkan Yardımcımız Şevket Koruç’un ‘İstanbul ve Kocaeli Agrega Madenciliği’ sunumu ile başlamıştır. İstanbul ve Kocaeli bölgeleri için agrega ihtiyacının ne denli önemli olduğu ve bu ihtiyacın il dışından karşılanmasının bugünkü fiziki koşullarda mümkün olmadığı hususunda görüş birliğine varılmıştır. Kocaeli’de agrega madenciliğinin devam eden sorunlarının siyasilere iyi anlatılması gerektiği, bölgede agrega madenciliğinin çevre ve diğer unsurlarla uyumlu bir şekilde devam edebilmesi için gerekli kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterleri sağlayan firmalarında temdit ve izin işlemlerinin sonuçlandırılması gerektiği konusu konuşulan bir diğer önemli konu olmuştur. Son olarak Genel Müdür Sn. Murat Topaloğlu sorunlar hakkında kamuyu temsil eden tarafları da dinledikten sonra bir yol haritası çıkarılabileceğini ifade etmiştir.