4 Ocak 2020 tarihinde, İstanbul Vergi Dairesinde, madencilik sektöründe yaşanan sorunlar ile bunlara yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Sn. Dr. Nureddin NEBATİ ile Sn. Osman DİNÇBAŞ ve Gelir İdaresi Başkanı Sn. Bekir BAYRAKDAR ile madencilik sektörü STK başkanları katıldı. Gelir İdaresi Başkanı tarafından, geçmişte ödenemeyen devlet hakkı borçlarının 36 aya kadar taksitlendirilmesi hususunda vergi dairelerinin yazılı olarak talimatlandırıldığı belirtildi. Orman arazi izin bedellerinin Genel Müdürlük bütçe hesabına ödenmesi nedeni ile bu konuda henüz taksitlendirme yapamadıkları ancak, bu konudaki taleplerin tekrar değerlendirileceği bildirildi. Ayrıca STK’lar tarafından ortak olarak hazırlanan rapor yetkililere iletildi.