KONU: JET FİLTRE

YER: OYAK BETON AGREGA TESİSİ ÇERKEŞLİ

TARİH: EKİM 2015

JET FİLTRE

JET FİLTRE ÇALIŞMA PRENSİBİ
Jet – Puls Torbalı Filtrede; vakum sırasında kalker tozu içeren hava , filtre gövdesinin altından sisteme girer. Havanın hareketi filtre torbaları istikametinde olup taşıdığı toz partiküllerini torbanın dış yüzeyine bırakır. Torba kafesinin iç bölümüne geçen temiz hava, venturi bölümünü geçerek filtre ünitesi temiz bölmesine erişir, buradan baca sistemi sayesinde üniteyi terk eder. Toz tutma operasyonu safhasında; tozlar filtre elemanının dış yüzeyinde toplanırlar, dolayısıyla filtre elemanının geçirgenliği (porozitesi) düşer. Filtrenin temiz ve kirli hava bölümleri arasındaki diferansiyel basınç kontrolü ve artışının takibi ve basınçlı hava ters temizleme sistemi devreye girerek diferansiyel basınç farkı düşürülür ve torba geçirgenliği devamlı limitler içinde tutulur. Elektronik timer devresinden gelen periyodik sinyaller ile selenoid valflar (patlaç) 0.1 sn. gibi ayarlanabilen çok kısa süreler ile enerjilendirilir ve sisteme bağlı kompresör vasıtasıyla verilen yüksek basınçlı hava, darbe valfları vasıtasıyla üfleme borularına gönderilir. Üfleme boruları üzerindeki deliklerden basınçlı hava çok yüksek hızda ventürilerin içinde püskürtülür. Yüksek hızlı basınçlı hava venturiden geçerken kendi hacimlerinin birkaç misli büyüklükte sekonder bir hava meydana getirir. Diğer bir deyişle venturi üzerinden çok yüksek basınç ve hızla püskürtülen basınçlı hava, temiz hava bölmesindeki havayla birlikte torba içine pompalanır. Bu iki hava sisteminin birleşik tesiri ile filtre silindiri temiz bölümü içinde çok ani ve kısa basınç artışı meydana gelir. Bu da; filtre elemanının lifleri arasında ters yönde hava akımını oluşturur, dolayısıyla yeterli temizlenmesine sebep olur. Filtre temizliği yapıldıktan sonra bunkere düşen kalker tozu helezon vasıtasıyla çıkışta bulunan hücre tekerine götürülür. Hücre tekerinden sevkiyat hattına düşürülen mikronize boyutlu kalker tozu blower vasıtasıyla yolculuğunu sürdürerek siloda toplanır. Buradan kamyon veya silobasa alınan malzeme beton içinde mineral katkı ve dolgu malzemesi olarak kullanılabilir.

JET FİLTRE SAHA UYGULAMASI
Üretim faaliyetleri sırasında jet filtre ile emilerek siloda toplanan filler ürün; mineral katkı olarak, konvansiyonel betonlarda dozajlama yapılarak oluşturulan beton dizaynlarında kullanılabilmektedir. Çevresel olarak zararlı etkisi olan ve solunması durumunda akciğer rahatsızlıklarına bağlı meslek hastalılarına sebep olabilecek taş tozunun, mikronize boyutta emiş filtreleri ile toplanıyor olması ile bu olumsuz durumların önüne geçilmesi hususunda da önem arz etmektedir. Bunun yanında; farklı bir toz çöktürme sistemi olan pulvarize sisteme göre, malzemenin nemden kaynaklı olarak malzemeye yapışıyor olmasının önüne geçilerek, beton agregası kalitesine pozitif yönde etki sağlamaktadır. Aynı zamanda bu ürünün; seramik yapıştırıcı üretiminde kalkerden elde edilen filler malzeme ihtiyacına yönelik kullanımı  da mümkün görünmektedir.