KONU: KİŞİSEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ R5 VE İŞ İZİN SİSTEMİ

YER: AKÇANSA AGREGA TESİSİ SARAY

TARİH: ŞUBAT 2016

KİŞİSEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ R5 VE İŞ İZİN SİSTEMİ

Kişisel Risk Değerlendirmesi – R5

Kişisel Risk Değerlendirmesinde amaç; kişinin gündelik işe başlamadan önce yapacağı iş ile ilgili tehlikelerini ve buna bağlı oluşabilecek risklerini öngörmesini sağlamak, bu risklere karşı ne gibi önlemler alabileceğini öğrenmesi, düşünmesi ve uygulamasıdır.

Bu uygulamanın kişiler üzerinde etkisi, kişilerin sürekli olarak tehlike ve risklerini öngörerek hareket etmesidir. Bu bir zaman sonra çalışanların davranışlarını da etkileyerek pozitif sağlık ve güvenlik kültürü oluşturmaktadır.

h
h
h

İş İzin Sistemi

İş İzin Sistemi, işyerinde yapılan fakat rutin olmayan tehlikeli ve kontrol isteyen işler için (ateşli çalışma, yüksekte çalışma, kapalı alan çalışması vb.) uygulanır.

İş İzin Sisteminde amaç; İşyerinde yapılacak faaliyetle ilgili sorumluların kontrollerini periyodik olarak yapması ve risklerinin en aza indirilerek güvenli çalışma ortamının sağlanmasıdır.

Bu uygulama şu şekilde yürütülmektedir; işi yapacak olan ekibin lideri İş Uygulayıcısı olarak adlandırılır. İş uygulayıcısı çalışma yapacağı alanla ilgili iş izin formunda belirtilen gerekli kontrollerini yapar, uygunsuzluk varsa giderir, akabinde Alan Sorumlusundan çalışmak için izin ister. Alan Sorumlusu çalışma yapılacak alanı ve formu kontrol eder ve uygun gördüğü takdirde İş İznini verir ve çalışma başlatılır.

İş İzin Sistemi faydalarından bahsedecek olursak; dışardan gelen (bakım, onarım elemanı vb.) veya kişilerin yapacakları işler ve nasıl çalıştıkları kontrol edilir. Eksik ekipmanı veya mesleki yeterliliği olmayan kişilere İşi İzni verilmemektedir. Bu sistem sayesinde kontrolsüz çalışmaların önüne geçilmektedir.

h