5 Aralık 2018 Çarşamba günü, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda, önümüzdeki günlerde çıkarılması planlanan torba yasadaki maden kanunu değişikliklerini gözden geçirmek amacıyla, Maden İşleri Genel Müdürü Hasan Hüseyin ERDOĞAN başkanlığında, MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever, TÜİK Başkan Yardımcısı Yinal Yağan, Hukuk Müşaviri Av. Selami Korkmaz’ın katılımlarıyla bir toplantı düzenlendi. Türkiye Madenciler Derneği, Altın Madencileri Derneği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Kömür Üreticileri Derneği başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıya AGÜB’ü temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Şevket KORUÇ ve Genel Sekreter Çağlar TANIN katılım gösterdi.

Ek devlet hakkı bedellerinin kaldırılması, hammadde üretim izni yerine mermer artıklarının kullanımının teşvik edilmesi, verilen izinlerin ruhsat süresi boyunca geçerliliğini koruması gibi olumlu düzenlemelerin yanında, ruhsat bedellerinin ruhsat alanı büyüklükleri ve ruhsat sürelerine göre arttırılması, ruhsat devir ve rödövans sözleşmelerine noter onayı şartı getirilmesi gibi sektörü olumsuz etkileyebilecek maddelere itiraz edildi. Yapılacak olan kanun değişikliğinin çok kısa bir sürede Meclis’te ilgili komisyona gönderileceğinin öğrenilmesi üzerine, bununla ilgili sektör temsilcilerine inceleme için makul bir süre verilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca Şevket KORUÇ tarafından agrega sektörünün direkt bağlı olduğu inşaat sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler göz önünde bulundurularak, devlet hakkı ödemelerinde agrega sektörünün teşvikten yararlandırılması talep edildi.