4 Ekim 2018 Perşembe günü, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Mithat CANSIZ’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen maden sektör sorunlarının değerlendirildiği toplantıya, AGÜB olarak katılım gösterildi. Sn. CANSIZ, yeni hükümet sisteminin devreye girmesiyle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak, madencilikle ilgili sorunları iyileştirme noktasında sürece azami hız kazandıracaklarını ifade etti. Yapılan iyileştirmelere, çıkarılan yönetmeliklere değinerek maden bölgesi ilanı ile büyük bir problemin çözüldüğünü belirtti. Maden Kanunu’nda yapılacak bazı değişikler olacağını ve bununda önümüzdeki günlerde torba yasa ile çıkartılacağını dile getirdi. Ruhsat bedelleri, idari para cezaları ve devlet hakkı gibi ödemelerin vergi yapılandırması kapsamına alınması için mücadele ettiklerini fakat bunun gerçekleşmediğini söyleyen Sn. CANSIZ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olarak kurum bünyesinde taksitlendirme yapılması konusunu çalıştıklarını söyledi. Tüm başvuru ve sonuçların e-maden sistemi üzerinden yürütülmesi ile ilgili olarak yapılan projenin %75’inin tamamlandığı ve konu ile ilgili TURKSAT ile anlaşıldığını açıkladı. Mermer artıklarının değerlendirilmesi çalışmasından, Maden ve İnsan dergisinin yayınlanmasından, belli büyüklükteki yatırımların kurumlar ile yaşadıkları sorunları öncelikli olarak çözme girişiminde bulunacaklarından ve uç ürün üretilmesi noktasında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanacağından bahsetti.

Sektör tarafından gündeme getirilen en önemli konular; Zeytin Yasası olarak tabir edilen kısıttan dolayı ülkemizin birçok bölgesinde yatırımların gerçekleştirilemediği, ruhsat güvencesi probleminin kesinlikle çözülmesi gerektiği, orman arazi izin bedellerinin yüksekliği, orman arazilerinde üç kapalılık sorunu, ağaçlandırma sahalarının da üç kapalı olarak değerlendirilmesi problemleri dile getirildi. Diğer önemli bir konu ise ruhsatların ihaleye çıkartılmadan önce izin problemlerinin çözülmesi gerektiği konusuydu. Kamuoyunun hala madenciliğin önemini kavramamış olduğu ve bunun çözümü için Bakanlık tarafından kamu spotları yapılıp yayınlanması talep edildi.