18 Şubat 2011 tarihinde, İstanbul’da, İTÜ Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çevre Bakanlığı ÇED Planlama Genel Müdürü Sn. Fevzi İŞBİLİR ve Madencilik Şube Müdürü Sn. Oğuz GÜNER, Sektör temsilcilerinden oluşan 86 katılımcıya, madencilik faaliyetleri ile ilgili çevre mevzuatı hakkında bilgi vermişlerdir.