31 Mayıs 2018 Perşembe günü, birlik merkezimizde, Teknik Komite toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik değerlendirildi. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2018-2019 eylem planı için görüş hazırlandı.