TOBB Madencilik Meclisi’nde, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi’nde agrega madenciliğini temsil eden ve Yapı Ürünleri Federasyonu üyesi olan, Agrega Üreticileri Birliği’nin (AGÜB), merkezi Brüksel’deki Avrupa Agrega Birliği UEPG’ye üyelik başvurusu kabul edildi.

30 ülkede yer alan üyeleri ile, UEPG Brüksel’de Avrupa agrega sanayicilerini temsil etmektedir. UEPG, www.uepg.eu yoğun olarak Avrupa’daki ilgili kurumlar ve diğer paydaşlar üzerinde sektör için önemli konularda lobi yapmaktadır. Avrupa Agrega Birliği’nin vizyonu sürdürülebilir Avrupa için sürdürülebilir sanayidir. Misyonu ise üye ülkeler için güvenilir bir çözüm ortağı olmaktır. UEPG’nin temel değerleri, açıklık, şeffaflık ve dürüstlüktür. Çevre yönetimi, biyolojik çeşitliliğin devamı, yerel kaynaklara erişim ve geri dönüşüm konuları üzerinde çalışmalar yürütmektedir.

AGÜB Yönetim Kurulu Başkanı Beşir Kemal Ustaoğlu “2012 yılında Avrupa’daki 28 AB ülkesinde toplam agrega üretimi 2,7 milyar ton olmuştur. Bu miktar 230.000 çalışan ile 15.000 şirket tarafından işletilen 25.000 taş ocağından sağlanmıştır. Agrega sektörünün Avrupa’daki yıllık cirosu 15 milyar Euro’dur”.