18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 57’nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” uyarınca TOBB çatısı altında Türkiye Sektör Meclisleri oluşturulmuştur. Sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulan Türkiye Sektör Meclisleri, sektörlerde ortak görüşlerin oluşturulmasına ve özel sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak, kamu-özel sektör iş birliğinin ve koordinasyonunun geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Üyesi olduğumuz Türkiye Madencilik Meclisinin ilk toplantısı, Meclis Başkanlık Divanının seçilmesi ve sektörün güncel sorunları ile çözüm önerilerinin müzakere edilmesi amacıyla, 22/02/2017 tarihinde, saat 13.30’da Birlik Merkezi, Sosyal Tesisler Şefik Tokat Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu üyemiz Barbaros Onulay ve Genel Sekreterimiz Çağlar Tanın katıldılar. Eski dönem meclis başkanı İsmet Kasapoğlu oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi. Geçmiş dönemlerden farklı olarak, meclisi daha aktif hale getirmek için bir yürütme kurulu oluşturuldu. Sektörün sorunlarına müdahale etmek adına yürütme kurulunun en kısa sürede bir araya gelmesine ve alt çalışma gruplarını belirlemesine karar verildi.