Bilindiği üzere, “3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun” un 20. Maddesi’ nde “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez” hükmü yer almaktadır. Özellikle zeytinlik alanlara yakın bölgelerde sürdürülen madencilik faaliyetleri ile ilgili ruhsat ve izin süreçleri bu kanun maddesine göre değerlendirilmektedir.

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, zeytinlik alanlara yakın bölgelerde sürdürülen agrega madenciliği neticesinde oluşan toz emisyonunun, bu alanlara olumlu/olumsuz etkilerinin belirlenmesi amacıyla AGÜB ekli yazı ile 03.01.2017 tarihinde TAGEM’e başvuru yapmıştır. Yazılı başvuru sonrasında AGÜB Yönetim Kurulu Başkanı Şevket KORUÇ’ un TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK ile yaptığı görüşmede;

Agrega üretimi esnasında ortaya çıkan kalker tozunun zeytinler, tarla ve bahçe bitkilerine etkilerini belirlemeye yönelik TAGEM’in görevlendireceği araştırma enstitüleri tarafından 1 yıl süreli araştırma çalışmalarının yapılması ve bu çalışmaların 2017 sonuna kadar sonuçlandırılması,
2017 sonunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde çalışmalara devam edilip edilmemesine karar verilmesi,
Zeytin, tarla ve bahçe bitkilerinin yetiştirildiği alanlara yakın bölgelerde faaliyet gösteren ve taraflarca belirlenecek örnek agrega işletmelerinin çevresinde yapılacak emisyon ölçümleri ve bitkilerden alınacak numunelerin incelemesi ile özellikle kalker tozunun bu bitkilere zarar verip vermediği, zarar söz konusu ise hangi mesafeler ve emisyon değerlerinde bu zararın ortaya çıktığı konularını içeren bir rapor hazırlanması

hususlarında mutabakata varılmıştır. Bundan sonraki aşamada, Şubat 2017′ de tarafların bir araya geleceği bir toplantı düzenlenecek ve yapılacak çalışmaların planı belirlenecektir.

[wpfilebase tag=file id=28 /]