Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından açıklanan 2018 yılı II(a) grubu ocak başı satış fiyatlarına üreticiler tarafından tepki geldi. Açıklanan fiyatların gerçek durumu yansıtmadığı ifade edildi.

2018 yılı için emsal fiyat olarak açıklanan ocak başı satış bedelleri fiili durumla örtüşmediği değerlendirildi. Satış fiyatının çok üstünde belirlenen rakamlar, devlet hakkı ödemelerinin fahiş fiyatta artması, bu bedellerin tahsilatında da sorunlara neden olacağı belirtiliyor. 2019 yılı için emsal ocak başı satış bedelleri ise 2020’de açıklanacak olup üreticiler 2020 yılında açıklanacak rakamların ne olduğunu bilmeden, dolayısıyla maliyetlerini bilmeden satış yapmaktadırlar. Bu yüzden emsal ocak başı satış fiyatlarının cari yılın başında açıklanması daha sağlıklı olacağı üreticiler tarafından dile getirildi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin verilerine göre Marmara bölgesinde çimento tüketimi 2019 Ocak ve Şubat aylarında geçen sene aynı aylara göre %30 düşmüştür. Türkiye Hazır Beton Birliği verilerine göre ise yine aynı bölgede beton miktarındaki azalma %50 seviyelerindedir. Bu veriler agrega sektörünün %40-%50 mertebelerinde küçülme gösterdiğine işaret etmektedir. Ayrıca, elde edilen verilere göre konkordato ilan eden firmaların %75’ini inşaat şirketleri, beton santralleri, yapı malzemesi üreticileri oluşturmaktadır.

Tablo 1 : II(a) Grubu Madenlerin Ocak Başı Satış Fiyatları Karşılaştırması