6 Şubat 2019 tarihinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda, AGÜB tarafından güncellenen Agrega Kırma Eleme Tesisi Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı MYK İnşaat Sektör Komitesinde görüşüldü. Gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra MYK Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verildi.