Hayatımız Maden 2 Çalıştayı 18-20 Ocak 2019 tarihleri arasında sektörün yoğun katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Sayın Bakan Yardımcımız Mithat CANSIZ’ın açılış konuşmasıyla başlayan ve iki gün süren çalıştayda, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ, mevzuat konulu panelde panelist olarak yer aldı.

Sn. Cansız yaptığı konuşmada “Gayrisafi Yurt İçi Hasıladaki (GSYİH) madencilik payını yüzde 1’ler seviyesinden, orta vadede yüzde 3 seviyesinin üzerine taşıma ve uluslararası niteliklere haiz bir madencilik sektörünü ülkemize kazandırmak için Bakanlık olarak çalışmalara başladık. Bu bizim için rahatlıkla ulaşılabilir bir hedeftir.” açıklamasını yaptı. Maden varlıklarımızın ortaya çıkarılabilmesi adına maden arama, araştırma ve sondaj çalışmalarına hız verdik. MTA Genel Müdürlüğümüz bünyesinde maden arama-araştırma faaliyetlerine alt zemin oluşturacak jeokimya haritalarını hazırladık ve havadan jeofizik çalışmalarını başlattık diyen Sn. Cansız 2018’de 1,5 milyon metre sondajlı arama faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi.

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aydın Dinçer açılış konuşmasında “Madencilik çok meşakkatli bir meslek. Arama safhasından başlayan uzun bir serüven. Uzun yıllardır emek verdiğimiz ocaklarımız diğer sanayi kuruluşları gibi çok önemli tesislerdendir. İhlaller yapıldığında ruhsatların iptal edilmesi yıllarca hayatınızı adadığınız işletmenizin yok olması demektir. Hiçbir sanayi kuruluşu veya fabrikaya ihlallerinden dolayı el konmadığı gibi ocaklarda da ruhsat iptalleri kavramı ortadan kalkmalı, tüm STK’lar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızla birlikte yeni bir maden kanunu yapılmalıdır. Her ürün madenden doğuyor ve maden insan için var. İlaç, tarım, cam, seramik, inşaat, teknoloji, otomotiv, kimya, çelik, enerji, mücevher giyim… Bu sanayilerin gelişmesini istiyorsak madenlerimizi de işlemek zorundayız. Sanayi için üretmek zorundayız. Milli kaynaklarımızla, milli ve yerli sermayemize hammadde sağlamalıyız. Mikro değil makro bakmalı, kamuoyuna doğru bilgi vermeliyiz. “ dedi.