15 Şubat 2019 tarihinde Çevre ve İSG Komitemizin toplantısı gerçekleştirildi. 2018 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılı için çalışma planı hazırlandı. Toplantıda alınan kararlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sn. Sevgi ÜÇKAN’ın komite başkanlığına seçilmesine,

-Komite buluşmalarının yaklaşık iki ayda bir eğitim/toplantı olacak şekilde üye olan/olmayan işletmelerde sahada gerçekleştirilmesine,

-Sahada yapılacak olan eğitimlerin 15 dakika Çevre, 15 dakika İSG olacak şekilde düzenlenmesine,

-Mavi yakaya verilmesi planlanan Çevre eğitiminin Sn. Sevgi ÜÇKAN, Sn. Orhan PEHLİVAN, Sn. Ahmet URUN tarafından, İSG eğitiminin ise Sn. Cihat ÖZKAL, Sn. Önder Anıl ÖNER tarafından hazırlanmasına,

-Sahada gerçekleştirilen toplantılar sonrasında yapılacak olan tesis gezilerinde iyi uygulamaların fotoğraflanması, uygulama ile ilgili bilgi alınması, ardından bültende, internet sitesinde yayınlanmasına; kötü uygulamalar hakkında da işletme sahibine bilgi verilmesine,

-AB İSG Hibe programı başvurusu için bir danışman ile ilerlenmesine, bir yazılım firması ile görüşülmesine,

-İstanbul’daki agrega işletmelerinden önerilecek birkaç firma belirlenip ardından bu tesisleri ziyaret daveti için Çevre Denetlemeleri Daire Başkanlığı ile görüşülmesine,

-İSG kaza/ramak kala olaylarının paylaşımlarının önemine değinilerek paylaşımların artması için komite üyelerinin desteklerinin devam etmesine,

-İSG istatistik formunun üyelere gönderilerek bilgi talep edilmesine,

-Sosyal Güvenlik Kurumundan kaza istatistiklerinin talep edilmesine,

-Hayatımız Maden 2 çalıştay sunumlarının İMİB’ten talep edilerek komite üyeleriyle paylaşılmasına,

-İSG Genel Müdürlüğü/İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ziyaretinin 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesine, öncesinde tesis ziyaretlerine gidildiğinde İSG denetlemelerinde yaşanan sorunlar ile ilgili bilgi toplanmasına,

-İSG, Çevre ve Maden mevzuatı hakkında AGÜB üyelerine birer cümlelik hatırlatmaların haftada bir yapılması için çalışılmasına,

-Agrega ikamesi olarak kullanılan mermer artıkları hakkında Bursa Beton’un yaptığı çalışmanın komiteyle paylaşılmasına,

-İSG yarışması düzenlenmesi konusunun 6 ay sonra tekrar gündeme alınmasına,

-Bir sonraki toplantının Nisan ayının üçüncü haftası, önceden belirlenecek olan bir işletmede gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.