Sektörümüzün sorunlarını tespit ederek çözüm üretmek üzere düzenlediğimiz sektör toplantılarının sonuncusu 29 Temmuz 2016’da İzmir’de düzenlendi. Toplantıya Orman Genel Müdürlüğü İzin İrtifak Daire Başkanlığından Maden işleri Şube Müdürü Aytunç Nane, İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Fehmi Türkan konuşmacı olarak katıldı. Maden Orman İlişkisi ve Agrega Üreticilerinin Yerel Sorunları olarak iki ana başlıkta gerçekleşen oturumlarda Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gürcan Konak ve Doç. Dr. Doğan Karakuş oturum başkanı olarak görev aldılar . General Makine, Dizel Turbo Makine ve Enveks Toz İndirgeme Sistemleri firmaları da toplantıya katılarak teknolojik gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

İZMİR BÖLGESİ SEKTÖR TOPLANTISI DÜZENLENDİ

İZMİR BÖLGESİ SEKTÖR TOPLANTISI DÜZENLENDİ