Madencilik Şurası Çalıştayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Şeref KALAYCI, MAPEG Genel Müdürü Sn. Cevat GENÇ, MTA Genel Müdürü Sn. Cengiz ERDEM’in katılımları ile Ankara’da, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde, 20 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 2020 yılında düzenlenmesi planlanan Madencilik Şurası’na hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen çalıştayda, komisyon başkanları oluşturdukları raporların sunumunu gerçekleştirdi.