İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.” (myk.gov.tr)

11 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da, Mesleki Yeterlilik Kurumunda, Kırma Eleme Tesis Operatörlüğü Ulusal Yeterlilik Çalıştayı gerçekleştirildi. Meslek Standartları Daire Başkanı Yaprak Akçay Zileli’nin başkanlığında düzenlenen çalıştaya, Meslek Standartları Dairesi Sektör Sorumlusu Aylin Ramanlı, Asfalt Müteahhitleri Derneği Teknik Müdürü Zeliha Temren ve derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Şevket Koruç ile Çağlar Tanın katılım göstermiştir. “Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3)” yeterliliği hazırlanması süreçlerine katılan AGÜB, sektörün gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen yeterlilik çalıştayında taslak yeterlilik üzerinde görüşlerimizi Mesleki Yeterlilik Kurumuna bildirmiş bulunuyoruz.

 

Leave a Comment