T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birliğimiz arasında, 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesi kapsamında, 11.09.2019 tarihinde, Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında teknik komitemizin yaptığı çalışmalar neticesinde Agrega Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü taslak yeterliliği hazırlanmıştır. Protokol gereği hazırladığımız taslak yeterliliğin ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren, meslek örgütleri, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluşları) görüşüne sunulması ve görüşlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu Ulusal Yeterlilik hakkında değerli görüş ve önerilerinizi, aşağıda yer alan “Görüş ve Değerlendirme Formu” nu doldurarak 30.09.2020 tarihine kadar destek@agub.org.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. AGÜB Teknik Komitesi olarak ilginiz ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz.