Üyesi olduğumuz TOBB Türkiye Madencilik Meclisi’nin toplantısı, 16 Şubat 2018 Cuma günü Ankara’da yapıldı. Toplantıda ele alınan konular aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 
-02/02/2018 Tarih 1/914 Esas No ile Meclis Başkanlığına sunulan Torba Kanundaki Madencilikle ilgili değişiklik önerileri,
-MİGEM uygulamaları,
-Orman izinleri ve ücretlerle ilgili uygulamalarda yaşanan sorunlar